Print Friendly, PDF & Email

Deze pagina legt uit hoe de Akaija als therapeutisch instrument in mijn praktijk (Marisun – Biofotonen Therapie en NAET) soms ingezet wordt.

De Akaija als therapeutisch instrument

Zilveren AkaijaDe Akaija wordt door mij en door vele collega-Biofotonen-Therapeuten en ook door andere therapeuten veelvuldig ingezet. Heel veel succes hebben we geboekt bij mensen met klachten ten gevolge van electromagnetische straling (EMF).

Ik zet de Akaija altijd in als blijkt dat mensen last hebben van wat we in de biofotonen-therapie een ‘electronen-spin-inversie’ noemen. Soms adviseer ik mensen die gevoelig zijn de Akaija ook te gaan dragen om blijvend bescherming te hebben tegen EMF. Daarnaast blijkt de Akaija erg geschikt om therapie-resistente mensen een stap verder te helpen.

Als ik iemand begin te meten stel ik soms vast dat iemand een elektronen-spin-inversie heeft. Is dat het geval dan moet die ‘inversie’ eerst opgeheven worden, anders kan ik niet verder meten. Daarbij maak ik gebruik van de Akaija. De behandeling (het tegendraaien van de inversie) duurt slechts 2 minuten. Mocht de elektronen-spin-inversie bij een volgende sessie onverhoeds weer teruggekomen zijn, dan stel ik mensen soms voor de Akaija te gaan dragen. Ze kunnen  hem dan aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.
Wat een enkele keer voorkomt is dat mensen niet goed reageren op behandelingen. Deze mensen zijn dan therapie-resistent. De oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk, maar wat dan nog wel eens wil helpen is de mensen met een Akaija te behandelen of te laten dragen.

IGEF certificaatIn januari 2012 werd de Akaija wetenschappelijk op onderzocht door het IGEF in Duitsland, ofwel het Internationalle Gesellschaft für Elektrosmog Forschung (International Association for Electrosmog Research). Hieruit is een certificaat en keurmerk voortgekomen waardoor we nu kunnen stellen dat wetenschappelijk bewezen is dat de Akaija bescherming geeft tegen electromagnetische straling.

Boeiend vooral waren de 2 emails die we gaande het onderzoek ontvingen van de onderzoeker van het IGEF.

1e Email, voorafgaande aan het onderzoek:

“Omdat ik de werking van de Akaija’s onbevooroordeeld aan mijzelf ervaren wilde, heb ik bewust niet alles vooraf gelezen wat u mij aan achtergrondinformatie vertelde, c.q. op uw website vermeldt. Ik had er evenwel niet mee gerekend, dat vooral de Akaija-Iloa (Ø 2,1 cm) een dusdanig sterke uitwerking op mij zou hebben, dat ik totaal overweldigd was. Eerst na 1 tot 2 dagen van deze uitwerking >psychisch oudzeer< overheerste de positieve werking. Toen ik vervolgens las dat er al ervaringen van gebruikers van de Akaija voorhanden zijn en vastgesteld had dat ik soortgelijke psychische en lichamelijke processen doorgemaakt had, is mij duidelijk geworden welk een waardevolle en nuttige ontwikkeling de Akaija is.”

2e Email, gaande het onderzoek:

“De onderzoekingen zijn nu in volle gang, omdat we gelijktijdig met meerdere Akaija’s konden werken. De metingen waren uitvoeriger dan we gewend zijn, omdat de meetresultaten gedeeltelijk zo ongelooflijk waren, dat we de metingen vaak moesten herhalen. Zojuist heb ik een testserie afgesloten met een 75-jarige kapitein. Deze ijzervreter geloofde niet dat het dragen van de Akaija (normaal Ø 1,9cm) ook maar de geringste uitwerking op het aanpassingsvermogen van zijn hart onder verschillende belastingen zou kunnen hebben. Voor een week hebben we de eerste metingen met hem onder verschillende belastingssituaties gedaan. Zonder Akaija lagen de meetwaardes tussen 40 en 60% van de mogelijke 100%. Waarbij 100% de theoretisch mogelijke maximumwaarde van de vaardigheid van de testpersonen tot regulatie van de hartfrequentie en tot aanpassing van het vegetatieve zenuwsysteem aan de gepresenteerde belastingen door electrosmog is. Daarna heeft hij de Akaija aan een koord gedurende 4 dagen bijna continu gedragen. Toen we de metingen aan de hartfrequentie, variabiliteit onder dezelfde belastingssituaties herhaalden, bereikte hij drie keer over de 95%, en de overige waarden lagen allemaal boven de 90%. Daarna heeft hij de Akaija afgedaan en herhaalden we de metingen. Alle meetwaardes lagen tussen 60 en 70%. Als ik niet zelf deze metingen uitgevoerd had, zou ik het niet hebben kunnen geloven!”

Voor zeer uitgebreide informatie zie: www.akaija.com.