Print Friendly, PDF & Email

In de Biofotonen-Therapie kan o.a. worden vastgesteld of iemand een zgn. electronen-spin-inversie heeft, hetgeen meestal een gevolg is van straling (EMF) gecombineerd met een reeds verzwakt energieveld. Leest u op deze pagina wat dit inhoudt en hoe dit behandeld kan worden.

Gezondheidprobleem: Straling
Een modern gezondheidsprobleem dat zich mag ‘verheugen’ in toenemende belangstelling, heeft te maken met EMF (= Electro-Magnetic-Fields), ofwel electromagnetische straling veroorzaakt door alles dat met electriciteit te maken heeft.
De belangrijkste klachten als gevolg van deze straling zijn:
Toenemende overgevoeligheid
Chronische vermoeidheid.
Overige klachten die een rol kunnen spelen zijn:
slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieverlies, veranderde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, toenemende allergieën etc.
Vreemd bijverschijnsel dat vaak met deze klachten gepaard gaat is:
Niet of zelfs averechts reageren op medicaties van welke aard dan ook.

Hoe noemen we dit verschijnsel?
Binnen de Biofotonen-Therapie noemen we dit: electronen-spin-inversie. Je zou het echter ook een ‘om- of inklappen’ van het energieveld van uw lichaam kunnen noemen.

Hoe kunnen we dit constateren?
Tijdens het meten van een cliënt kan het voorkomen dat geen enkel meridiaanpunt een normale waarde aangeeft. Elk punt ‘valt af’. In veel gevallen is er dan sprake van een ‘electronen-spin-inversie’. Voordat er verdergegaan kan worden met de  meting moet daarom eerst dit verschijnsel uit uw systeem verwijderd worden. Dat duurt slechts enkele minuten!
Gaan we daarna verder met de meting dan blijken er ineens heel veel meridiaanpunten wèl normale waardes te geven. De spin-inversie ‘overschreeuwde’ dus al het andere.

Hoe komt u eraan?
Er is altijd een combinatie van 2 factoren nodig waardoor een electronen-spin-inversie kan optreden.

1. Een verzwakt afweersysteem.
Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc. Maar ook als u b.v. slaapt in een aardstraal (een ‘afwijking’ in het aardmagnetisch veld), of als u langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.
2. Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
Komt u met zo’n verzwakt energiesysteem binnen een sterk electro-magnetisch veld, dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat u een electronen-spin-inversie oploopt.

Intussen vermoeden wij, samen met collega’s in de biofotonen-therapie, dat ook een totaal niet-geaard van invloed kan zijn op het optreden van een electronen-spin-inversie.

Het nare is, als je eenmaal een electronen-spin-inversie hebt, dan raak je dat maar heel moeilijk kwijt, want dit verschijnsel houdt zichzelf in stand. Het verzwakt je energiesysteem namelijk nog meer, en is er dan steeds minder nodig om je in die situatie te houden. Zelfs een relatief zwak electro-magnetisch veld is dan al genoeg. Je komt in een neerwaartse spiraal. Niet alleen lichamelijk, maar omdat je hele leven hierdoor beheerst kan worden, gaat dit ook in geestelijk opzicht doorwerken. Je verliest je ‘levenskracht of levensgeluk’.

Mensen die hier heel erg last van hebben zullen niet graag lang achter de computer zitten, hebben moeite zich tussen veel mensen te begeven, voelen zich heel snel moe worden als ze in een trein zitten, etc. Ze kunnen gewoon nergens meer tegen.

Wat is er aan hand?
Een electronen-spin-inversie is – het woord zegt het al – een natuurkundig verschijnsel uit de quantum-fysica op atomair niveau. Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen de electronen. Heel simplistisch voorgesteld kun je een atoom vergelijken met de zon (de kern) en de planeten (de electronen).

zonnestelsel
Elke planeet draait ook om z’n eigen as, waardoor op Aarde de zon in het Oosten opkomt en in het Westen ondergaat. Ook electronen bewegen zich ook om hun eigen as, maar in een veel ingewikkelder patroon en in een ongekend hoog tempo, je spreekt dan over een trillings frequentie.

atoomelectron-spin
Worden de electronen nu continu verzwakt in hun beweging, b.v. door stress, dan zal hun trilling zich verlagen. Uiteindelijk komt er een moment dat het electron zich ‘omgekeerd’ gaat gedragen. Zou dit bij de Aarde gebeuren dan zou de Aarde zich om z’n as kantelen en in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De zon zou dan in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan.

Onze aura is het energieveld dat werkt als een filter tegen alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Prikkels zijn alles dat wij waarnemen met onze zintuigen, dus kleuren, geuren, geluiden, aanrakingen, maar ook alles dat wij niet bewust waarnemen, zoals stralingen en trillingen. Aura’s en gedachten van andere mensen worden ook door de aura gefilterd.
Als onze aura, ons energie-uitstralingsveld, niet goed werkt dan worden we doodmoe van alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Al onze energie gaat op aan het vechten tegen deze prikkels en op termijn ontstaat er dan chronische vermoeidheid, overgevoeligheid en alles dat daar het gevolg van is.

Als er sprake is van een electronen-spin-inversie wordt onze aura niet meer van voldoende energie voorzien omdat een groot deel van de electronen waaruit ons lichaam is opgebouwd a.h.w. energie verbruikt in plaats van energie uitzendt. De electronen draaien geïnverteerd of omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie (omgekeerd draaien).

Wat kun u er zelf tegen doen?
Als u zich herkent in de bovengenoemde klachten, en dus mogelijk een spin-inversie heeft, dan zou u de 2 oorzaken uit uw leven moeten elimineren, dus uw afweer versterken (stress vermijden en liefst oplossen) en uit de buurt blijven van electro-magnetische velden. Maar dat is niet zo eenvoudig.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder electriciteit, dus overal zijn electro-magnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn o.a. DECT-telefoons, wekkerradio’s, hoogspanningsmasten en GSM en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kun je vervangen (er bestaan inmiddels ‘stralingsarme’ DECT-telefoons), maar niet voor iedereen is het weggelegd om te verhuizen.

Uw afweer versterken is de andere insteek, maar dat is netzomin eenvoudig. Alhoewel…
Vakantie in een rustige, liefst stralingsvrije, omgeving, is b.v. een goede manier.
Datgene gaan doen waar je hart naar uitgaat is èrg belangrijk.
Stress op het werk wordt niet zelden veroorzaakt doordat mensen niet het werk doen dat ze eigenlijk zouden willen doen.
Gezonder eten, waar meer (licht)energie in zit.
Uw trauma’s uitwerken. Uw verdriet loslaten, verwerken.
Goede voedingssupplementen kunnen u meer energie geven.
Zo zijn er heel veel dingen die u kunnen helpen, maar… zoals gezegd… simpel (en goedkoop) is het niet altijd.

Wat kan de biofotonen-therapeut hiertegen doen?
Met behulp van de StarLight kan een electronen-spin-inversie binnen enkele minuten ongedaan gemaakt worden. Uw lichaam krijgt namelijk door de StarLight als het ware een licht-energie-stoot zodat de electronen weer terug normaal kunnen gaan draaien of trillen.

Vroeger was daar een druppeltje bloed voor nodig van de cliënt. Dat (de lichtfrequenties ervan) werd door de StarLight ‘ingelezen’ en gecorrigeerd teruggegeven aan het lichaam, waarna de electronen-spin-inversie verdween.
In praktijk Marisun maken we, in plaats van een druppel bloed, gebruik een sieraad/instrument dat door mijn partner Wim, is ontwikkeld. Dat voorwerpje heeft namelijk precies het goede ‘programma’ om hetzelfde te doen, namelijk ‘omkeren’. Het is een transformatie-instrument. We hebben daar inmiddels vele honderden positieve ervaringen mee opgedaan, en veel therapeuten en binnen en buitenland gebruiken het in hun praktijk. Het heeft een naam meegekregen: Akaija.

Voorkomen dat de spin-inversie weer terugkomt
Om te voorkomen dat de electronen-spin-inversie weer terug komt dient uw afweer- of uw energiesysteem weer sterker te worden. Bovengenoemde maatregelen zijn daarbij heel belangrijk, maar wat zich bewezen heeft als een uitstekend middel om een spin-inversie te voorkomen is ditzelfde instrumentje: de Akaija.

De Akaija
De AkaijaDe Akaija is gemaakt door mijn vriend en partner Wim Roskam. Het is zelfs zo dat juist doordat hij mij leerde kennen, en zo dus in aanraking kwam met de Biofotonen-Therapie, dat wij de werking van het symbool dat hij ontworpen had, ontdekten. Dat was in 2005. De Akaija bleek, en blijkt, een uitstekende bescherming te bieden tegen electromagnetische straling. Z’n werking is namelijk dat hij je eigen energieveld sterk en op gang houdt. Daardoor heeft de electronen-spin-inversie nauwelijks meer kans om op te treden.
logo van IGEFInmiddels is de werking van de Akaija ook tijdens wetenschappelijke tests vast komen te staan, want hij is onderzocht door het IGEF, de Internationalle Gesellschaft für Elektrosmog Forschung. Vele collega’s in de Biofotonen-therapie maken gebruik van de Akaija in hun praktijk.

De Akaija is als sieraadje aan een kettinkje om de nek heel gemakkelijk te dragen. Het is een bolvormig sieraadje van goud of zilver dat in zich het principe van omkering (inversie) of transformatie symboliseert.
Bovendien heeft de naam ‘Akaija’ een bijzondere betekenis: Wij zijn Een.
Volg deze link naar de pagina over de Akaija.

Door dit sieraad, of instrument, te gaan dragen ondersteunt u de verdere behandeling, want dat waar u eigenlijk voor komt, de ziekte, de klachten, zullen natuurlijk ook gemeten en behandeld moeten worden.

Mocht u een Akaija nodig hebben, dan krijgt die u als cliënt in mijn praktijk tegen een gereduceerd tarief.